آموزش قانون کار و تامین اجتماعی و قرارداد ها بایگانی - دایان فا

آموزش قانون کار و تامین اجتماعی و قرارداد ها

آموزش قانون کار و تامین اجتماعی و قرارداد ها خرید اینترنتی آموزش کاربردی وکیل خود شویدبا سی دی آموزش قانون کار و تامین اجتماعی و قرارداد ها وکیل خود شوید. سی دی آموزش قانون کار و تامین اجتماعی و قرارداد ها آموزش بستن قرارداد آیا از حق و حقوق خود آگاهید. آموزش خرید و فروش ملک و نحوه جلوگیری از ضرر و زیان در آن سی دی آموزش قانون کار و تامین اجتماعی و قرارداد ها کارآفرینی و وام خود اشتغالی یا کسب و کار های کوچک چگونه است سی دی آموزش قانون کار و تامین اجتماعی و قرارداد ها یکسال مشاوره رایگان حقوقی تلفنی توسط وکلای دادگستری

خلاصه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ﺧﻼﺻﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.» *.ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت.*.ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر.: ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ.-.ﻗﺮارداد.اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻄﺒﯿﻖ وﺿﻊ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد. قانون کاروزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قانون کار فصل اول – تعاریف کلی و اصول ‌ماده ۱ – کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها،.حمام، آموزشگاه‌حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن.تبصره (۲) ماده (۷۶)‌قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰٫۷٫۱۴ مجمع تشخیص مصلحت. آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی – وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پس از تشکیل و زارت کار و تبلیغات در سال ۱۳۲۵ اولین قانون کار مشتمل بر ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره در سال.معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج- دفتر آموزش ۱۳۸۵/۰۱/۰۱ قوانین – سازمان تامین اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی تأمین اجتماعی-قوانین : قوانین سازمان تأمین اجتماعی.چند رسانه ای; پیوندها; جستجوی پیشرفته.فراخوان اداره كل آموزش سامانه امتیازدهی کارگزاری ها. اخبار – دوره آموزشی ” قانون کار وتامین اجتماعی “.- تحقیقات و فناوری Oct 31, 2011 – دوره آموزشی” قانون کار و تامین اجتماعی ” ویژه “کارشناسان اداری و مالی” طبق جدول زمان بندی ذیل درسالن شهید مفتح ۱ واقع در طبقه ۲ برگزار می گردد. مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی – سامانه پشتیبانی نرم. مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعیتعاریف کلی و اصول Normal 0.کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. قانون تامين اجتماعي صندوق‌ تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۰ قانون‌ تشكیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌،.وزارتين‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و كار و امور اجتماعي‌ مكلف‌اند تمهيدات‌ لازم‌ را در انجام‌. [PDF] ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﻠﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ۱- ﻓﺼﻞ ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ وراث ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اداري و ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺴﺘﻤﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﭼﺘﻤﺎﻋﯽ، اﯾـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ.ﺗﺼﻮﯾﺐ وزراي ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. [PDF] ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ Mar 5, 1991 – ﺳﻮﺍﺩﺁﻣﻮﺯﻱ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺑﺴﻴﺞ.ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ، ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻳﺎﺏ ﻭ ﺫﻫﺎﺏ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.(.ﻣﺎﺩﻩ.)٤.ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ. “کارگاه آموزشی قانون کار (قراردادکار – شرایط کار) ” “کارگاه آموزشی قانون کار (قراردادکار – شرایط کار) “.برگزارکنندگان: کار آوران (تعاونی آموزشی و پژوهشی کارکنان موسسه کار و تامین اجتماعی) – ایده پردازان.۳۰ و ۳۱٫ قانون تامین اجتماعی Jump to کارهای سخت و زیان‌آور – ۱ کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی‌که تمام یا.وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی. یک دوره کلاس آموزش قانون کار و تامین اجتماعی در دیلم برگزار شد به گزارش روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دیلم یک دوره کلاس آموزش قانون کار و تامین اجتماعی جهت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع حل. دوره آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی در دیر برگزار گردید در این دوره آموزشی که نمایندگان کارگران، کارگاهها و شرکتهای مستقر در شهرستان، نمایندگان کارفرمایان حضور داشتند در خصوص قرارداد کار، خاتمه قرارداد کار، شرایط. متن قانون‌ كار – آموزش و اشتغال: : جهان اقتصاد : : قوانین اقتصادی. May 30, 2016 – تبصره۱- وزارت كار و امور اجتماعي ، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تامين. Slide 3 فیلم آموزش تنظیم لیست تامین اجتماعی.خبرگزاری فارس، با اعلام خبر شکایت مرتضوی از علی ربیعی وزیر تعاون، ‌کار و رفاه.متن قانون‌ تأمین‌ اجتماعی. جزوه دوره آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی – فرمانداری شهرستان قاینات Nov 13, 2011 – جزوه دوره آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی.برای دریافت اینجا کلیک کنید.( حجم فایل ۴۹ مگابایت و به حالت فشرده می باشد.ابتدا برای خارج کردن. قانون تامین اجتماعی – ویکی‌نبشته قانون تامین اجتماعی – مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۵۴ مجلس سنا و ۳ تیر ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی.۳- کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند.تا بیست سالگی و یا منحصرا” طبق گواهی یکی ازمؤسسات رسمی آموزشی به تحصیل. دانلود کتاب قانون تامین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط – مرجع. Sep 8, 2016 – دانلود کتاب قانون تامین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط.ابرواژه ها : میزان حق بیمهمیزان دیه تامین اجتماعیبیمه از کار افتادگیبیمه بیکاریبیمه بازنشستگیحق.دانلود کتاب آموزش نرم افزار Microsoft Project 2007 قانون تاسيس موسسه كار و تامين اجتماعي – مصوب ۱۳۴۹ ماده واحده – وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است موسسه اي به نام موسسه كار و تامين اجتماعي كه در اين قانون موسسه ناميده مي شود به منظورهاي زير ايجاد كند: آموزش و بالا بردن سطح. کارگاه آموزشی قوانين كار و تامين اجتماعي – کنفرانس ها، همایش ها. Sep 26, 2016 – دوره آموزشي قوانين كار و تأمين اجتماعي ” تاریخ برگزاری دوره :۹-۱۰ مهر ماه (به همراه ناهار) استاد : جناب آقاي الهيان ـ نويسنده كتاب قانون و تأمين اجتماعي Balochpressبلوچ پرس » کارگاه آموزشی قوانین کار ، تامین اجتماعی و. Dec 19, 2016 – کارگاه آموزشی قوانین کار ، تامین اجتماعی و آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار با همکاری بخشداری پیشین و با حضور جمعی از مدیران واحدهای. مقررات قانون کار و تامین اجتماعی در ارتباط با کارفرمایان خارجی. مقررات قانون کار و تامین اجتماعی در ارتباط با کارفرمایان خارجی.ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.تبصره- احراز. مجموعه قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي :: كتاب در راهكار مديريت ۶- قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي ويژه شهدا و ايثارگران.كرده‌اند و براي ورود به اجتماع و خدمت مؤثر آماده شده‌اند به آموزش تخصصي و حرفه‌اي نيز نياز دارند تا دانش ف. دوره آموزشي قوانين كار و تأمين اجتماعي – کنفرانس ها، همایش ها ، سمینارها. Jun 23, 2016 – دوره آموزشي قوانين كار و تأمين اجتماعي ” محتواي دوره : حقوق كار و منابع آن قلمرو قانون كار ويژگيهاي قانون كار آشنايي با واژه هاي كارگر، كارفرما و كارگاه برگزاری دوره آموزشی قانون كار و تامین اجتماعی به اطلاع می رساند دوره آموزشی “دوره آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی” از تاریخ.علاقه مندان به شرکت در این دوره با اداره آموزش، پژوهش و مرکز اسناد جهت ثبت نام تماس. دوشنبه بیستم خرداد ۱۳۹۲ دوره آموزشی ((قانون کار و تامین اجتماعی)) عصر روز شنبه ۹۲/۳/۱۸ در محل دفتر انجمن آسانسور و پله برقی استان برگزار شد.در این دوره چهار. قانون کار و تامین اجتماعی ماده ۱۹۳ – وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد به منظور تامين كادر متخصص سرپرستي در صورت لزوم به افرادي كه در واحدها بعنوان. سمینار آموزشی “قانون کار و تآمین اجتماعی” رنگ نارنجی · Skip to content.محل کنونی شما: اخبار اخبار حوزه مسكن سمینار آموزشی “قانون کار و تآمین اجتماعی”.سمینار آموزشی “قانون کار و تآمین اجتماعی”.فرستادن. [DOC] ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ۱ـ وزير كار و امور اجتماعي‌ يا معاون‌ او كه‌ رئيس‌ شورا خواهد بود.همراه‌ با نمونه‌هاي‌ آن‌ به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ ارسال‌ دارند و.موضوع‌ ماده‌ ۸۵ اين‌ قانون‌ مكلفند براساس‌ مصوبات‌ شوراي‌ عالي‌ حفاظت‌ فني‌ براي‌ تأمين‌ حفاظت‌ و. وبلاگ خاص حقوق کار و تامین اجتماعی مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تأمين اجتماعي كارفرما مسؤول پرداخت حق.كار قانوني در كلاسهاي آموزشي اضافه كاري تلقي و با رعايت ماده ۵۹ قانون كار قابل. [DOC] قوانين كار مرتبط با بهداشت حرفه اي قوانين كار مرتبط با بهداشت حرفه اي.ماده‌ ۸۵ قانون‌ كار.و آموزش‌ پزشكي‌ (جهت‌ جلوگيري‌ از بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ و تامين‌ بهداشت‌ كار و كارگر و محيط كار ).نمونه‌هاي‌ آن‌ به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ و وزارت‌ بهداشت‌ درمان‌ و آموزش‌پزشكي‌ ارسال‌ دارند و پس‌. قانون بازنشستگی ۶ days ago – ۱- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از.وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند. سمینار آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی ۶ و ۷ دی ۱۳۹۱ برگزار می شود Dec 15, 2011 – مقدمه: یکی از مشکلات اساسی جامعه ما در حوزه تعاملات کاری، بی اطلاعی افراد نسبت به حقوق کار، بیمه و تامین اجتماعی است که این امر خواسته یا. دوره آموزشی قانون کار و تأمین اجتماعی.کشت و صنعت سلمان فارسی Jul 18, 2011 – دوره آموزشی قانون کار و تأمین اجتماعی.کشت و صنعت سلمان فارسی.ppt.آدرس اینترنتی.حجم فایل, ۸,۳۱۶ KB.تعداد دانلود, ۴۰۴٫تاریخ انتشار. امور ایثارگران – اخبار – قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ابلاغ شد با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «۱» قانون.و خدماتـي كه تحت پوشش قانون كار يا مقـررات تأمين اجتماعي و قـوانين خاص هستند.ماده۱۵ـ بنياد موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور. دوره آموزش قانون کار و تامین اجتماعی شرکت های خدماتی کردستان.- مهر Jun 22, 2016 – سنندج – خبرگزاری مهر: معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان از برگزاری دوره آموزش قانون کار و قوانین تامین اجتماعی. مجموعه قوانین کار و تأمین اجتماعی – قانون بیکاری ماده ۱ – كلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی كه تابع قوانین كار و كار كشاورزی هستند.آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت كار و امور اجتماعی مكلف است همزمان با اجرای قانون بیمه. آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعیشرکت گسترش سرمایه گذاری. آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی.دوره های آموزشی · فرم ثبت نام آموزشی.پس از تشکیل و زارت کار و تبلیغات در سال ١٣٢۵ اولین قانون کار مشتمل بر ٢١ ماده و ١۵. شناسنامه قانونسامانه قوانین و مقررات اداری، استخدامی و مالی تکلیف وزارت آموزش و پرورش به اجرای رتبه بندی حرفه ای معلمان و ساماندهی جذب و.مشاوره روابط کار (بخشنامه ۱۳۶۶۵۸ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی). قانون بیمه بیکاری – محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری ماده ۱ – كليه مشمولين قانون تامين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند.بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد.آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است همزمان با اجراي قانون بيمه. [PDF] ﻛﺎر ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ.دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ دوره آﻣﻮزش.: آﺷﻨﺎﻳﻲ.ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن.ﻛﺎر.و.ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.ﺷﻨﺎﺳﻪ.۱۱۴۱ : وﻳﺮاﻳﺶ اول.-.دي.ﻣﺎه.۸۴٫ ذره بین – برگزاری پودمان آموزشی «قانون کار و تأمین اجتماعی» و «اصول. Aug 19, 2016 – ذره بین – برگزاری پودمان آموزشی «قانون کار و تأمین اجتماعی» و «اصول بیمه» برا ی رشته شغلی کارگزین – کارشناسی آموزش و تحقیقات کانون. برگزاری کلاس های آموزش قانون کار و تامین اجتماعی – کارگر نیوز Jul 14, 2011 – به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی کارگر نیوز، عباسعلی جابری، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان قم با اشاره به برگزاری نشست مجامع. راهنمای دانشجویان حسابداری ومدیریت – متن قانون‌ تامين‌ اجتماعي->فصل. متن قانون‌ تامين‌ اجتماعي->فصل سوم منابع درآمد – ماخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن‌.ماده۳۴- در صورتيكه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان. قانون بيمه بيكاري – Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and ماده ۱ – كليه مشمولين قانون تامين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي.بيكار مي شوند با معرفي واحد كار و امور اجتماعي محل از مقرري بيمه بيكاري.تبصره ۳ – سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است همزمان با اجراي قانون بيمه. قانون بيمه بيكاري + آيين نامه اجرايي آن کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول.کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری، آموزش مهارتهای. سر فصل مطالب: قانون کار تعاريف و کليات تاريخچه قانون کار در ايران مشمولين قانون کار قرارداد کار شرايط کار مزد، مزايا و فوق العاد‌ها تعطيلات و مرخصي‌ها مراجع حل. ادامه مطلب.- قانون کار وبیمه تبصره۱- وزارت كار و امور اجتماعي ، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تامين مربيان مراكز مزبور. فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان بر اساس قانون کار. الف – حداقل دستمزد حداقل دستمزد مشمول كسر حق بيمه مشمولان قانون تامين اجتماعي، برابر حقوق پايه اي است كه هر سال با توجه به هزينه زندگي، از طرف شوراي عالي كار،. سمینار آموزشی قوانين كار و تامين اجتماعي – Dastadدستاد Jul 11, 2011 – با توجه به ضرورت آگاهي هرچه بيشتر مديران ، كارشناسان مالي و اداري و مدرسين كارآفريني از قوانین ،‌ شرکت گیومه اقدام به برگزاري دوره آموزشي ۱۶٫ قانون مدیریت خدمات کشوری – Imam khomeini Relief Foundation Jump to فصل سيزدهم ـ تامين اجتماعي – فصل سيزدهم – تأمين اجتماعي (برگشت به بالاي صفحه).اين قبيل كارمندان از لحاظ بازنشستگي، وظيفه، از كار.تبصره – مدت خدمت كارمنداني كه در ابتدا يا حين خدمت به تحصيل مقاطع رسمي آموزشي يا معادل. وزارت کار و امور اجتماعی ایران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد وزارت کار و امور اجتماعی یکی از بخش‌های دولت است که در بسیاری از کشورها برپا.مقررات قانون کار و قانون بیمه کارگران و حمایت و تامین بهداشت و رفاه کارگران و. پايگاه دانلود رایگان کتاب – قانون كار وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان.تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير مي باشد: آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی (قسمت پایان) ,مجله اصلاح و. دانلود و محتوای مقاله آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی (قسمت پایان) در مجله (نشریه) اصلاح و تربیت شماره اسفند ۱۳۸۸ – شماره ۹۴ ،متن.قسمت پایان‌ مقاله آموزشی‌. قانون کار – اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها – شهرداری تهران قانون کار.بود که توسط شواریعالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي تبريز – قوانين‌ و آئين‌ نامه‌ هاي‌. قانون تامين اجتماعي ( ماده هاي ۳ ، ۴ ، ۳۵ ، ۵۴ ، ۶۰ ، ۶۱ ، ۶۵ ، ۶۶ ، ۸۸ ، ۹۰ ).۴٫و آموزش‌ پزشكي‌ (جهت‌ جلوگيري‌ از بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ و تامين‌ بهداشت‌ كار و كارگر و محيط كار ). كسب و كار – قانون بازنشستگی آموزش قوانين تامين اجتماعي كه يك حسابدار بايد بداند – سایت علمی. Dec 10, 2010 – قوانين تامين اجتماعي كه يك حسابدار بايد بداند موارد ۱۸ گانه ذيل به منظور.توانايي موقت ، اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حكم اين قانون متفرقه قوانین کار وزارت کار و امور اجتماعی – کلیه منابع از پورتال وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.آموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران ، ورزشگاه و. شاگردان طرح استاد شاگردی نوین با بیمه حوادث، از شمول قانون کار و. Aug 26, 2013

با سی دی آموزش قانون کار و تامین اجتماعی و قرارداد ها وکیل خود شوید

سی دی آموزش قانون کار و تامین اجتماعی و قرارداد ها آموزش بستن قرارداد

آیا از حق و حقوق  خود آگاهید

اگر کارفرما بیمه تان نکرد چه کار باید بکنید ؟

 آیا از نحوه تنظیم  یک قرارداد  مناسب  مطلعید؟

  کارفرما  چگونه  از تخفیفات  بیمه  استفاده  کنیم؟

آموزش خرید و فروش ملک و نحوه جلوگیری از ضرر و زیان در آن سی دی آموزش قانون کار و تامین اجتماعی و قرارداد ها کارآفرینی و وام خود اشتغالی یا کسب و کار های کوچک چگونه است

سی دی آموزش قانون کار و تامین اجتماعی و قرارداد ها یکسال مشاوره رایگان حقوقی تلفنی توسط وکلای دادگستری

وکیل خود شوید

 خـريد پستي+ خرید آنلاین >> قيمت فقـط :۱۹۰۰۰ تومان

سی دی آموزش قانون کار و تامین اجتماعی و قرارداد ها به همراه کد ویژه به جهت یکسال مشاوره رایگان حقوقی تلفنی توسط وکلای دادگستری
     

– مجمومه آموزش قوانین کار ,تامین اجتماعی ,قراردادها

– تهیه شده در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی

– توسط کارشناسان اداره کل تعاون ,کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

– توسط کارشناسان اداره کل تامین اجتماعی

– توسط کارشناسان دادگستری

– تایید شده  اداره کل تعاون ,کار و رفاه اجتماعی

– تایید شده  اداره کل تامین اجتماعی

 وکیل خود شوید

DVD اول

سی دی آموزش قانون کار و تامین اجتماعی و قرارداد ها آشنایی با حقوق ,اضافه کار ,نوبت کاری ,ووظایف کارفرما در قبال کارگر,سنوات ,بیمه بیکاری و نحوه دریافت آن ,نحوه تعیین

مشاغل سخت,مشاغل خانگی و نحوه دریافت مجوز ها و تسهیلات بانکی آن,نحوه دریافت تسهیلات کارآفرینی ,آموزش نحوه

دریافت پروانه کار اتباع بیگانه,بازرسی کار و حوادث کار,نحوه پیگیری شکایات کارگران در شورای سازش و هیئت تشخیص

و حل اختلاف ,اموزش نحوه وصول مطالبات از کارفرما ,وظایف گارگر در قبال کارفرما ,شرکتهای پیمانکاری,تخفیفات بیمه و

نحوه استفاده از آن

DVD  دوم

آموزش لیستهای بیمه ,نحوه تقسیط و  پرداخت مطالبات بیمه,مزایای تعلق گرفته به بیمه شدگان,از کارافتادگی و مقرری

بیمه,بازنشستگی پیش از موعد,کمیسیون پزشکی ,بیمه افراد تحت تکفل ,محاسبه و تجمیع سوابق بیمه,بازرسی بیمه,نحوه شکایت کارگر در صورت خودداری کارفرما از بیمه کردن,تخفیفات بیمه و نحوه استفاده از آن,نحوه محاسبه مقرری بازشستگان و فوت شدگان

DVD سوم

 سی دی آموزش قانون کار و تامین اجتماعی و قرارداد ها آموزش بستن قرارداد ,شروط مندرج در قرارداد و نحوه استفاده از آن,تضمین ها در قرارداد ,پیگیری و الزام به اجرای تعهدات,

 داوری و نحوه استفاده از آن ,آموزش خرید و فروش ملک و نحوه جلوگیری از ضرر و زیان در آن,اجاره و رهن و سرقفلی ,

نحوه تخلیه ملک در صورت عدم پرداخت اجاره در کمترین زمان ,نحوه تخلیه ملک د رصورت اتمام زمان اجاره,سرقفلی و

مسایل مربوط به آن مانند تغییرشغل ,اجاره به غیر فروش و حق مالکانه و نحوه تعیین اجاره سالانه

DVD چهارم

متن قوانین کار و تامین اجتماعی و قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی و امکان جستجو در انها ,قراردادهای مختلف با امکان تغییرو چاپ ,دادخواستهای مرتبط با قراردادها و خرید و فروش و اجاره

وکیل خود شوید

 خـريد پستي+ خرید آنلاین >> قيمت فقـط :۱۹۰۰۰ تومان

به همراه کد ویژه به جهت یکسال مشاوره رایگان حقوقی تلفنی توسط وکلای دادگستری
      

کارگران:

آیا از حق و حقوق  خود آگاهید .اگر کارفرما بیمه تان نکرد چه کار باید بکنید ؟ اگر اخراج شدید چگونه باید سنوات و عیدی  و پاداشتان محاسبه شود؟ اگر کارفرما حق بیمه بیشتری از حقوقتان کم کرد چکار باید بکنید؟سختی شغلتان را چطور باید پیگیری کنید؟بازرسی کار و بیمه چطور عمل میکنند؟اگر حادثه ای  در حین کار اتفاق افتاد چه باید بکنید؟نحوه شکایت از کارفرما چگونه است؟  از بیمه بیکاری کی و چگونه استفاده کنیم؟

 کارفرما:

چگونه از تخفیفات بیمه استفاده کنیم؟ بند (و) ماده  هشتاد چیست و چگونه ازآن استفاده کنیم؟آیین نامه انضباط کارگاه چیست و چگونه میتوان از طریق آن با کارگر خاطی برخورد کرد؟بازرسی کار چیست و چگونه جزو مشاغل سخت نباشیم؟تقسیط حق بیمه چگونه صورت میگیرد؟اعتراض به احکام اداره کار و تامین اجتماعی چگونه است؟

عموم:

کارآفرینی و وام خود اشتغالی یا کسب و کار های کوچک چگونه است؟مشاغل خانگی چیست و چگونه از تسهیلات آن استفاده کنیم؟بیمه کارفرمایی چگونه است؟

قراردادها و خرید و فروش:

آیا از نحوه تنظیم یک قرارداد مناسب مطلعید؟از شروط ضمن قرارداد و تبعات و کاربردهای آن اطلاع دارید؟تضمینهای قراردادها را میشناسید؟شرایط استفاده از داوری را میدانید؟از الزامات یک مبایعه نامه مناسب مطلعید ؟چگونه ملک یا خودرو بخریم یا بفروشیم تا گرفتار و سرگردان نشویم؟اگر مستاجر به تعهدات خودش عمل نمیکند چه باید بکنیم؟به مسائل سرقفلی و حق پیشه و کسب آشنا هستید؟

دسترسی به وکیل خوب ندارید ؟ نگران هزینه های مشاوره با وکیل هستید؟ از منزل یا محل کارتان با وکلای برجسته بدون پرداخت هزینه با تلفن مشاوره کنید.

– معاون فنی و آموزشی فنی و حرفه‌ای استان کرمان: شاگردان طرح استاد شاگردی نوین با بیمه حوادث، از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارجند.۱۳۹۲-۰۶-۰۴٫ قوانین کار – قانون بیمه بیکاری كليه مشمولين قانون تامين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول.بيكار از نظر اين قانون بيمه شده اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد.آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است همزمان با اجراي قانون بيمه. کارآموزان نظام استاد-شاگردی مشمول قانون کار و بیمه تامین اجتماعی نمی. Mar 3, 2016 – مشهد-مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: کارآموزان نظام جدید آموزشی استاد-شاگردی مشمول قانون کار و بیمه تامین اجتماعی نمی شوند. آيين نامه اجرايي قانون الزام سازمان تامين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب. معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.- معاون وزير كار و امور اجتماعي.- نماينده بيمه شدگان در شوراي عالي تأمين اجتماعي.- نماينده رئيس سازمان برنامه و بودجه. قرار داد هاي مشمول ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي از نظر نحوه احتساب حق بيمه حسابرسی و اموزش مدیریت وطراحی سیستم-مشاوره و نظارت TURKMENSTUDENT.بديهي است واگذارنده كار ملزم به رعايت ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي در مورد اين گروه از. [DOC] قانون بیمه بیکاری ماده ۱ – کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند.ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری ، آموزش. [DOC] ث- صندوق: صندوق تامین اجتماعی ج- وزارت: وزارت کار و امور اجتماعی ماده ۲- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا. کارهای سخت و زيان آور در محيط کار براساس قوانين تامين اجتماعی. Dec 14, 2016 – عوامل شرايط محيط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و.تأمين اجتماعی و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش. مدیریت آموزش – تغییرات قانون کار در سال ۱۳۹۱ تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۲۹،۹۰۰. مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، آموزش مالي، آموزش مديريت و فنون. آموزش هاي مالي، آموزش هاي مديريت و فنون اداري، آموزش هاي فني مهندسي ،آموزش هاي کيفيت، آموزش.اصول و فنون حرفه ای برگزاری اثربخش مناقصات و قانون رسیدگی به شکایات مربوطه.بررسی قوانین تأمین اجتماعی پیمان ها، مسائل شرکتهای مورد حسابرسی، آخرین آئین نامه های اجرایی.اصول کار و نصب، راه اندازی و تعمیر چیلرهای تراکمی. مجموعه قوانین تامین اجتماعی – مرجع قانون تجارت ، کار و تامین اجتماعی. نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود.۶- حق بيمه عبارت از وجوهي.ماده ۳- تامين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير مي باشد: الف – حوادث و بيماريها.رسمي آموزشي به تحصيل اشتغال داشته باشند.ب – در اثر بيماري يا. Aug 17, 2011 – آشنایی با قانون کار و تأمین اجتماعی وزارت تعاون معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج دفتر آموزش ۲ فهرست صفحه پیشگفتار ۱ فصل اول تعاریف کلی. قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني – قانون كار و تامين اجتماعي وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اقدام و كارت مهارت فني براي آنها صادر نمايد. مجموعه قوانین کار و تامین اجتماعی: شامل پرسش و پاسخ های قانون کار. Oct 23, 2016 – قانون کار و قانون تأمین اجتماعی دو بال امنیت توسعه اقتصادی به شمار می روند.قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران ۱۳۵۱/۸/۱۵ قانون کار — فصل پنجم – آموزش و اشتغال – بخشنامه ها ماده۱۰۷- در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی. آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی – مرکز آموزش بازرگانی بابل سومین دوره “آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی” در تاریخ ۰۶/۲۶ در مرکز آموزش بازرگانی بابل برگزار گردید.مخاطبان دوره مدیران و کارشناسان اداری شرکت های فعال. (Management Course) رشته مدیریت – قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تیرماه به درخواست «مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران» جهت اجرای «دوره آموزش آشنایی با قانون کار و تأمین اجتماعی» برای «شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی». كارمندان و كارگران -employees & workers – قانون تامین اجتماعی مصوب. ۲- كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت و.اقدام نمايند، وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلفند. قانون تامین اجتماعی – صندوق‌ تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۰ قانون‌ تشكیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌،.وزارتين‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و كار و امور اجتماعي‌ مكلف‌اند تمهيدات‌ لازم‌ را در انجام‌. آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۲۹ قانون كار جمهوري اسلامي ايران.مصوب.- بهین یاب وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است در موارداستثنايي موضوع ماده (۱۲۶) قانون كار جمهوري.آموزشي حداقل يك ماه قبل ازانقضاي اعتبار پروانه كار به واحدهاي ذي‌ربط وزارت كار و. مجموعه قوانین: آئین‌نامه اجرایی شیر خوارگاه‌ها و مهد کودک‌ها – حسن صفرنژاد در اجرای تبصره ماده ۷۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران آئین‌نامه اجرایی مراکز نگهداری.نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و. [DOC] قانون كار جمهوري اسلامي ايران مجموعه قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي(با آخرين اصلاحات).كليدواژه‌ها : قانون‌ كار؛ قرارداد كار؛ تعريف‌ قرارداد كار و شرايط‌ اساسي‌ انعقاد آن؛ تعليق‌.فني وبهداشت تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد. قانون تامین اجتماعیگروه وکلای یاسا – ثبت شرکت تبصره ۱ صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و.آئین‌نامه استخدامی بیمه‌های اجتماعی استخدام شده و عملاً در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و. [PDF] قانون کار – انجمن مدیریت منابع انسانی ایران ﮐﻼﺳﻬﺎي ﺳﻮادآﻣﻮزي و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ.واﻣﺎﮐﻦ.دارد ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺎر واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ.رﺳﯿﺪ.ﺗﺒﺼﺮه.۲٫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻣﺎده.۲۴٫ بهداشت حرفه ای ساوه – فصل چهارم قانون کار ۱ـ وزير كار و امور اجتماعي‌ يا معاون‌ او كه‌ رئيس‌ شورا خواهد بود.وسايل‌ را حسب‌ مورد همراه‌ با نمونه‌هاي‌ آن‌ به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ ارسال‌. آموزش قوانين كار و تامين اجتماعي و قراردادها Jun 13, 2016 – آموزش قوانين كار و تامين اجتماعي و قراردادها – آشنايي با حقوق, آموزش بستن قرارداد, آموزش خريد و فروش ملك, آموزش قوانين, آموزش قوانين كار و تامين. قانون کار و تامین اجتماعی اصلاح شود : پایگاه خبری منطقه کاشان Jun 16, 2016 – چون که این افراد باید مدتی کار کنند و آموزش ببینند که در یکی، دو سال اول.در مورد قانون تامین اجتماعی، غالبا دولتها طبق برنامه سوم، چهارم و پنجم. [سایت حقوق] قانون كار قانون كار كه در تاريخ ۲/۷/۱۳۶۸ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مواد ي از آن.و به تصويب وزراي كار وامور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.تبصره ۲ – حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد. قانون تاسیس موسسه کار و تامین اجتماعی – سایت وکیل ماده واحده – وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است موسسه ای به نام موسسه کار و تامین اجتماعی که در این قانون موسسه نامیده می شود به منظورهای زیر ایجاد کند: آموزش و بالا بردن. [DOC] دانلود : قانون كار جمهوري اسلامي ايران – مرکز سلامت محیط و کار – وزارت. ماده ۷۷ – درمواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار برای.تبصره ۱- وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي،حسب مورد. قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی ‌ماده واحده – بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی مشمول قانون کار و قانون کار کشاورزی در.پس از تصویب وزراء بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی به موقع قوانين مربوط به جانبازان – پرتال آموزش و پرورش استان فارس مشاهده جداول تقليل ساعت كاري جانبازان در آموزش و پرورش.تبصره ـ در واحدهاي مشمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي چنانچه مرخصي استعلاجي جانبازان بالاتر از سقف. صنعت – افق دورتر – قانون کار -مواد ۶۶ تا ۱۲۴(حفاظت فنی -آموزش و اشتغ جزئیات کامل اصلاحیه قانون کار – فرارو Dec 15, 2011 – در حالی جزئیات کامل اصلاحیه قانون کار با امضای رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه.۶- در تبصره ماده (۲۳) عبارت “توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان” به عبارت.ج- حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی. رازنامه – دانلود رایگان کتاب قانون کار و تأمین اجتماعی سال دانلود رایگان کتاب قانون کار و تأمین اجتماعی سال.علي كاوه.مقررات مربوط به كاركنان دولت ،مرخصي،ماموريت،حقوق ومزايا،آموزش ،مكاتبات اداري،بيمه پايه و تكميلي. آموزش از راه دور علامه چناران – سوالات درس قانون کار – سوالات امتحانی آموزش از راه دور علامه چناران – سوالات درس قانون کار – آموزشی-اجتماعی-نمونه سوال.با تأييد سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌، جزء سوابق‌ كار و بازنشستگي‌ كارگران‌ محسوب‌ خواهد شد. رئيس اداره كار كنگان خبر داد: برگزاري دوره آموزش قانون كار و تأمين. کنگان نیوز _ عبدالصمد بحرینی – رئيس اداره كار كنگان خبر داد: برگزاري دوره آموزش قانون كار و تأمين اجتماعي در كنگان – اولین پایگاه خبری شهرستان کنگان _ کنگان. قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی – وب سایت حقوقی ماتیکان ماده – ۳ – وزارت کار و امور اجتماعی ( سازمان آموزش فنی و حرفه ای ) موظف است نسبت به.توسط وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی ، کار و امور اجتماعی ، مسکن و شهرسازی و. سایت شرکت مخابرات ایران»قانون کار قانون کار.تعليق ، ازكارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تامين اجتماعي خواهد بود.فني و بهداشت كار و شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد. دوره آموزشي قانون كار وتامين اجتماعي در جزیره كيش – تور کیش Sep 18, 2016 – به گفته روابط عمومي جزیره آزاد كيش، دوره های آموزشي (قانون كار و تامين اجتماعي) ۳۰/۶/۹۲ لغایت ۱/۷/۹۲ از ساعت ۳ تا ۸ شب در اداره آموزش و پژوهش ومركز. تمام بندهای قانون ارتقاء بهره وری در بیمارستانهای تأمین اجتماعی در حال. Oct 26, 2016 – رئیس گروه پرستاری معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی: تمام بندهای قانون.اجتماعی ۱۷۶ ساعت در ماه کار می کردند که بنابراین قانون ساعت کار آنها به.


برچسب ها: ,